SLUŽBY

Daně, účetnictví

 • zpracování přiznání daně z příjmu fyzických osob (OSVČ, zaměstnanci podávající daňové přiznání, ...)
 • zpracování přiznání daně z příjmu právnických osob
 • zpracování přiznání k DPH - čtvrtletní/měsíční
 • problematika DPH v EU, 3. zemích (zboží, zboží s instalací, služby, ...)
 • elektronická hlášení na finanční úřad
 • silniční daň
 • daň z nemovitosti
 • rekonstrukce účetnictví
 • příprava účetnictví na audit, spolupráce s auditorem

Mzdová agenda, personalistika

 • mzdová agenda a personalistika
 • přihlášky, odhlášky zaměstnanců
 • výpočet mzdy
 • evidenční listy důchodového pojištění
 • roční zúčtování daně
 • zpracování přiznání k dani ze závislé činnosti a srážkové dani

Daňové poradenství

 • Zastupování na úřadech při kontrolách (finanční úřad, Pražská správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny)
 • Spolupráce s daňovým poradcem
 • Řešení komplikovaných daňových případů